In het Randers Kunstmuseum hangt dit schilderij van de Deense schilder
Lauritz Andersen Ring (1854-1933). "Zomerdag bij het fjord van Roskilde"
Helaas kon ik geen grotere afbeelding vindenIedere keer dat ik het zie, ben ik in verwarring.
Op het eerste gezicht lijkt het een héél natuurlijk schilderij van een waterpartij, een fjord, bij de Deense stad Roskilde.
De lucht is naar de horizon lichter en blauwer naar boven. Het water doet bijna hetzelfde, vooraan witter, achter dieper blauw.
Van links zeilt een driemaster het beeld in, maar dat kan natuurlijk goed op een schilderij uit 1900.
Voor ligt een oever met wat moerasachtige watertjes.
Toch heeft het schilderij daarnaast iets dromerigs
Alsof er naast de realiteit nog iets is, iets ongrijpbaars, dat ook ietsje benauwt.
Alsof er ieder moment en donderslag bij helder hemel kan vallen,
of dat schip straks opgevreten zal worden door een Loch-Ness monster
Maar mooi is het wel, het hoort danook tot Denemarkens "kunstkanon", een lijst van belangrijke Deense kunstwerken.