Weekend-Rambo

Mijn vader was ooit in lang vervlogen dagen lid van de BB, dat was de Bescherming Bevolking. ls er een aanval (uiteraard vanuit het Oosten) zou komen, moest mijn vader in de weer met zandzakken, verbandpakketten, en waarschuwingssignalen aan de burgers om toch maar vooral de schuilkelders (die er niet waren!) op te zoeken.

Pa was overigens niet zo heel erg enthousiast, maar hij was nu eenmaal lid (ik meen zelfs een tijdje bestuurslid) van de plaatselijke EHBO-vereniging en als er Eerste Hulp Bij Ongelukken most wezen kon Eerste Hulp In Oorlogstijd er nog wel bij.

Van tijd tot tijd waren er oefeningen, dat was overigens meestal wel komisch. Iets oudere heren en zelfs enige dames in onelegante donkerblauwe overall-achtige uniformen, die aanwezige buikjes eerder accentueerden dan verhulden, waren dan bezig met ladders en takels om iemand op een brancard van een dak af te helpen. Niemand vroeg zich kennelijk af of het wel realistisch was, dat een gewonde op het dak lag. Wellicht een loodgieter of dakdekker, die net op de verkeerde plek was, toen de oorlog uitbrak.

In Denemarken bestaat nog steeds de "Hjemmevaernet", letterlijk vertaald zoiets als "het thuisleger", bestaande uit vrijwilligers, die Denemarken helpen verdedigen, maar ook dezelfde taken uitvoeren als de vroegere Nederlandse BB. Op hun homepage meldden ze trots, dat ze deze week een afsperring verzorgd hebben na een bankoverval in Bjerringbro!. Hier zijn nog altijd 50.000 mannen en vrouwen actief in die beweging.

De kosten op de rijksbegroting, meldt mijn krant vandaag, zijn ca miljard Deense kronen (65 miljoen euro).

Dat is dus een behoorlijke subsidie voor de "weekend rambo's" zoals ze wel gekscherend worden genoemd.

Komend weekend zijn er in Aabenraa Deense kampioenschappen voor de verschillende afdelingen van de zondagschutters, waar ze schietwedstrijden houden en allerhand meer militair en semimilitair bedrijf Aabenraa ligt in het Zuiden van Denemarken, dus voor jullie Nederlanders, niet zover weg als Randers.

Misschien kunnen jullie komen kijken? Om de smaak te pakken te krijgen hierbij een plaatje: