Lieve mensen,

Soms lopen dingen heel onverwacht samen. Ik ben een van de ge­luk­ki­ge le­den van de ver­eni­ging Oud-Lisse. In de laat­ste uit­gave van hun blad vond ik op de laat­ste blad­zijde een bij­drage over het Vree­wijk ook wel ge­noemd het "Peue­park". Een straat­je met on­aan­zien­lijke ar­bei­ders­huis­jes, ge­bouwd in het begin van de twin­tig­ste eeuw, om bloem­bollen­ar­bei­ders enigs­zins re­de­lijke woon­ruim­te te bezor­gen.
In het "Peue­park" woonde Arie Tet. "Als hij je een snoepje aan­bood," ver­telt de Heer Lan­ge­laan, "moest je op­pas­sen, want meest­al kreeg je dan een pruim in hand ge­duwd." Voor de heel jonge le­zert­jes even ter ver­dui­de­lij­king: een pruim is niet de be­ken­de pit­vrucht, maar een uit­ge­kauw­de hoe­veel­heid tabak. Vroeger werd er "gepruimd" en wel met speciale "pruimtabak".

Pruimen is al jaren over in Nederland, ik geloof zelfs dat er een EU-regel is dat pruimtabak niet meer mag worden verkocht.

Een dag nadat ik dat artikeltje las, vond ik in mijn eigenste deense krant een artikel over pruimtabak in Zweden. Zweden is wel mee in de EU, maar heeft vanwege de traditie, destijds het voorbehoud gemaakt, dat pruimtabak in Zweden mag worden gebruikt.
In Zweden heet die tabak "snus", wat je dan weer uit­spreekt als "snoes". Het wordt niet echt ge­pruimd, maar tussen bo­ven­lip en tan­den ge­klemd en hangt daar dan zo'n beet­je je tan­den te ver­ge­len.
Voor de tabaks­in­dus­trie een gouden gele­gen­heid om weer eens met wat nieuws te komen, dus de American Tobacco Company doet pogingen om die "snus" weer populair te krijgen en geaccepteerd in Europa, want met rookwaren wil het langzamerhand niet zo erg lukken. Tot nog toe met weinig resultaat, maar je weet maar nooit.

Toen we vorige week naar Nederland kwamen, gingen we langs de "toeristische" route. We overnachtten in een hotelletje ergens in Noord Duitsland. Op onze avondwandeling zag ik in de etalage van een antiekzaakje een kwispedoor, een keramische spuwbak, waarin pruimers hun overvloedige speeksel konden spuwen.

Zoveel rond pruimen kan geen toeval zijn. Het wordt nog ernst met dat pruimen. Misschien krijgt dat bordje in de kerk van Rheden ooit weer eens betekenis


Lev. 26:2 : "Mijn sabbatten zult gij houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen; Ik ben de HEERE!"
Lev. 26:11 : En Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen.


Groeten uit Randers, Hilsen fra
Hans en Gerda.