Lieve mensen.

Vandaag meteen de mei-kroniek:

Vlees inzouten en invriezen

Er woedt een vleesschandaal in Denemarken. Vlees wordt nogal eens opgeborgen in vrieshuizen en dan later geconsumeerd. Daar zijn uiteraard regels voor hoelang en hoe diep dat ingevroren dient en mag blijven.
Hier heeft men zich niet altijd aan die regels gehouden. Er wordt geknoied met papieren en datumstempels.
Jaren oud vlees werd nog steeds verhandeld voor restauranten en supermarkten. Er is natuurlijk een minister die daarvoor verantwoordelijk is, dat is hier de minister van consumentenzaken.
Bij aantreden van deze regering heeft die in het budget van de voedselcontroledienst flink gesneden, dus nu zijn de poppen aan het dansen.
Het blijkt nu dat bedrijven in geen jaren controlebezoek hebben gehad.

Politiek zit een en ander een beetje moeilijk hier. De Deense (rechtse) volkspartij (Danske folkeparti) steunt de regering van liberalen en konservatieven, maar zo'n voedselschandaaltje is koren op hun "kanker"-molen.
De konservatieven zijn weer niet zo tevreden over de manier waarop de regering de vreemdelingen hier nogal "Verdonks" behandelt.
(Er zijn nogal wat Europese en VN-rapporten die stellen dat Denemarken de mensenrechten overtreedt.)
Een motie van afkeuring is dus gevaarlijk, als die aangenomen werd komt er misschien kabinetskrisis en dat wil de Dansk Folkeparti niet, want dan verliest ze haar invloed en de regeringspartijen al helemaal niet.
Maar toelaten dat er met voedsel geknoeid wordt kan uiteraard ook niet, dus werd de eerste minister "uitgenodigd" om het voedselcontrole-beleid van de beteffende minister af te nemen en ergens anders onder te brengen.
Een uitnodiging die de eerste minister beleefd doch beslist afwees, dus gebeurt er niks, behalve dan dat er een aangeschoten minister rondloopt.

Een ander schandaaltje hier.

hard rijden

De Hoofdkommissaris van Politie in Denemarken was op een of andere vergadering geweest. Bij een tankstation herkende een automobilist hem en even later werd hij op de snelweg door de hoofdkommissaris met grote snelheid gepasseerd.
De man ging er achteraan en hij fotografeerde de auto voor hem en tegelijk zijn eigen snelheidsmeter die 170km/u aanwees.
Oei, oei, oei. Aanvankelijk onkenning, nu is de politie zover, dat ze 147km/uur toegeven. (daar kunnen ze niet onderuit i.v.m. mobieltelefoon, met masten en zo) maar de chauffeur krijgt de schuld, hoofdkommissarisje zelf had het te druk met z'n mobieltje.

De man die alles aan het licht bracht is ook nog niet klaar, hij krijgt misschien een boete voor te hard rijden en wat erger is ook voor het achtervolgen van een auto op de snelweg.
Wat er ook gebeurt, of de hele zaak wordt geseponeerd, of de chauffeur en aanbrenger krijgen de schuld en dan lijkt het erop dat "barbertje moet hangen".

"Barbertje moet hangen".

(En eigenlijk is die uitdrukking nog verkeerd ook, ik heb het eens opgezocht: Multatuli's Max Havelaar begint met een piepklein Toneelspel:

Gerechtsdienaar:
Mijnheer de rechter, daar is de man die Barbertje vermoord heeft
Rechter:
Die man moet hangen. Hoe heeft hij dat aangelegd?
Gerechtsdienaar:
Hij heeft haar in kleine stukjes gesneden en ingezouten.
Lothario:
Rechter, ik heb Barbertje niet vermoord. Ik hab haar gevoed gekleed en verzorgd. Er zijn getuigen die verklaren zullen dat ik een goed mens ben, en geen moordenaar!
Rechter:
Man ge moet hangen! Ge verzwaart uw misdaad door eigenwaan. Het past niet aan iemand die ... van iets beschuldigd is, zich voor een goed mens te houden.
Lothario:
Maar rechter, er zijn getuigen die het zullen bevestigen. En daar ik nu beschuldigd ben van moord...
Rechter:
Ge moet hangen! Ge hebt Barbertje stukgesneden, ingezouten en zijt ingenomen met uzelf... Drie kapitale delicten!
Wie zijt ge vrouwtje?
Barbertje:
Ik ben Barbertje
Lothario:
Goddank, rechter, ge ziet dat ik haar niet vermoord heb.
Rechter:
Hm.... Ja ... Zo... Maar dat inzouten?
Barbertje:
Neen, Rechter, hij heeft mij niet ingezouten. Hij heeft mij integendeel veel goeds gedaan. Hij is een edel mens!
Lothario:
Ge hoort het, rechter, ze zegt dat ik een goed mens ben.
Rechter:
Hm... Maar het derde punt blijft bestaan. Gerechtsdienaar voer hem weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan.
Griffier, citeer in de premissen, de jurisprudentie van Lessing's Patriarch.

(in Lessing's drama "Nathan der Weise" negeert de patriarch alle getuigenissen en verklaart hij dat de Jood desondanks verbrand zal worden)

Het zou dus "Lothario moet hangen" moeten zijn!!
Hadden we niet in de jaren zestig zo'n ijzeren draadmandje van Tomado, dat ook Barbertje heette? Je hing dat onder een kastplank.


Groetjes uit Denemarken,
Hans en Gerda.