Lieve mensen,

Groot en vooral hoog nieuws uit Denemarken. In october vorig jaar vertelde ik jullie over het hoogste punt van Denemarken. Dat zou Ejer Bavnehøj zijn, goed 170 m hoog. Net 6 centimeter hoger dan Skovly-høj, maar nu is er toch een flinke kink in de kabel gekomen.

Bij de bouw van de (monsterlijke) toren op Ejer Bavnehøj schijnt men te hebben gesmokkeld en deze stiekem met wat bouwmateriaal en zand hebben opgehoogd.

En op Skovlyhøj ligt al een paar duizend jaar een grafheuvel, dus ook die oude hunnebedbouwers hebben daar grond opge­bracht en dus gesmokkeld, als je die grafheuvel niet meetelt, dan... Ja, dan wordt alles heel eenvoudig en is een plaat­selij­ke boer eigenaar van het offi­cieel hoogste natuur­lijke punt van Dene­marken, en dat heet dan Mølle­høj (Molen­hoogte)!

Om jullie nader op de hoogte te brengen, en de inge­wikkeld­heid van de strijd te illus­treren, van alle­drie een plaatje (met de "gecor­ri­geerde" hoog­ten):


Bavnehøj(170,35 m.)

Møllehøj(170,86 m.)

Ydinghøj (170,77 m.)

Vandaag was dat op het nieuws op de laatste dag van februari (en niet rond 1 april!). Een groepje wetenschaps­mensen, een professor in de geologie en mensen van het Deense kadaster en natuurlijk historici, hebben dat nu eindelijk uitgemaakt. Het leuke is natuurlijk, dat de "drie hoogste punten" vlak bij elkaar liggen, maar net in drie verschillende gemeenten. Alledrie de burgemeesters houden vol dat in hun gemeente het hoogste punt ligt. De eigenaar van het nu hoogste punt is zo'n typische Jutlandse boer. ("Jysk", uitspraak "juusk", zeggen ze hier). Als, verklaarde de boer, de gemeente wellicht een wandel- of een fietspad naar en op het hoogje wilde aanleggen, was er met hem wel te praten, hij was eventueel wel genegen een reepje hier en daar te verkopen!

Dat was een deel van het nieuws hier. Iets anders is dat twee vrouwelijke ministers hier in opspraak zijn gekomen door hun echtgenoten. De man van de eerste had "vergeten" een duur salon­meublement te betalen, daar was de deur­waar­der aan te pas gekomen en er was zelfs een rechtszaak met veroordeling van gekomen. Nu bleken de financien van meneer verder ook niet helemaal op orde, want heel kort daarna en natuur­lijk net tijdens de verkie­zingen, ging hij fail­liet. Vrouwlief, minister van gezins- en consu­menten zaken, hield wijselijk de eer aan zich en blies de aftocht.

De tweede minister is in opspraak, omdat haar man, die een groot boeren­bedrijf heeft, minstens twee Let­landers ille­gaal aan het werk had. Nou ligt zoiets heel gevoe­lig in Dene­marken, waar men toch al zo bang is voor goed­kope arbeids­krachten uit Oost Europa.

Het aardige is, dat beide mini­sters bij hoog en bij laag vol­houden, dat ze er niets van wisten, het zijn hun mannen, die een beetje dom waren. En vanzelf hebben mini­sters het veel te druk om zich over zo alle­daagse dingen als rekeningen en werk­vergun­ningen bezig te houden.

Nog even iets poli­tieks van hier. De libe­rale partij heet hier "Venstre", want je dient te vertalen met "links". De partij is echter heel rechts!! Dat is natuurlijk een tikkie merkwaardig, maar de oorzaak ligt in de Deense geschie­denis. Ooit waren alleen adel­lijken in het parle­ment. Toen kwamen in de negen­tiende eeuw ook land­eigenaars, grote boeren dus, in het parle­ment en die zaten toen "links". Die partij van boeren bleef de naam "Venstre" houden en groeide uit tot de huidige liberale partij.

Overigens, het wintert nog steeds hier, er ligt een flinke laag sneeuw en het vriest behoor­lijk. Morgen is het 1 maart, dus ik vind het eigenlijk wel genoeg met die winter hier. Het mag best een beetje voorjaar worden. Dat wens ik jullie ook toe, want het is niet erg veel beter in Holland.


Veel Groeten van,
Mange hilsen fra
Hans en Gerda