Lieve mensen,

In Nederland, heb ik begrepen, wordt gezocht naar deregulering. We verzuipen met z'n allen in de regeltjes, die soms maar weinigen begrijpen of het nut van inzien. In Denemarken kunnen ze er ook wat van!!

Schrootjeswanden en dito-plafonds zijn geloof ik al een beetje uit in Nederland, maar nog helemaal "in" in Denemarken. Er daar gaat het nu om.

Dit zijn de officiele regels in het Deense bouwbesluit:

  1. Het hout moet een dichtheid hebben van minstens 400 kg/kub.m.
  2. De totale plafondoppervlakte mag door de schrootjes niet meer toenemen dan tot 125% van de gladde oppervlakte.
  3. De dikte van de schrootjes mag niet minder zijn dan 15 mm, tenzij erachter een holle ruimte is van ten hoogste 25 mm. dan mag je tot 9 mm. gaan.
  4. Het deel van de schrootjes, dat dunner is dan 15 mm. mag niet meer dan 20% van de plafond-oppervlakte beslaan.

Wie die regels heeft verzonnen moet al heel gek zijn, maar...

In Odense kwam een inspekteur van Bouw- en Woningtoezicht op het idee om de naleving van deze regels te kontroleren.
En jawel, er is van alles verkeerd. Schrootjes worden oven-gedroogd, het kan daardoor voorkomen dat de schrootjes een kleinere dichtheid hebben dan 400 kg/kub.m. Om dat drogen beter/sneller te doen verlopen worden er aan de achterkant gleuven uitgefreesd. De schrootjes trekken dan ook minder scheef (officieel heet dat "scheluw" geloof ik).
En ja hoor, de gezamelijke oppervlakte van de gleuven is soms meer dan 20%, de schrootjes zijn dan "gemiddeld" te dun, dus afkeuren die hap!! En hier en daar is de holle ruimte achter de schrootjes ook al te groot. En aan de zichtkant al te veel geribde schrootjes mag ook al niet. Problemen zijn er nu ook met "ruwe" schroten, neemt de totale oppervlakte niet meer in dan 125% van de gladde oppervlakte?

Nu heb je dus de poppen aan het dansen. De bouwheer, de aannemer en de importeur van de schrootjes raadplegen ieder hun advokaat, die niks anders kan zeggen dan dat de regels inderdaad zo zijn. Openbare gebouwen, bijv. burgemeesterskamers in raadhuizen zijn soms ook bedekt met schrootjes, deugt dat allemaal wel? en wie is nu eigenlijk verantwoordelijk, de leverancier of de importeur van de schrootjes. En hoe zit dat met brandverzekering, als iets niet volgens de regels is aangebracht?

Binnenkort zullen er dus wel vragen gesteld worden in de "Folketinget" en moet de verantwoordelijk minister "met de billen bloot" (het spreekgestoelte in de deense Folketinget is van hout, het lijkt of deze bekleed is met... jawel, hardhouten schroten, daar mogen die ministersbillen dan achter).

Nu is Gerda natuurlijk een beetje verontwaardigd, want het lijkt of ik de Denen zo nodig belachelijk moet maken. Maar in Nederland is het misschien nog erger. Ooit in Kerkdriel was ik medebestuurslid van de Woningvereniging daar. De regeltjes voor sociale woningbouw en de subsidie daarvoor waren destijds ook niet mals, met minimale toiletafmetingen, raamafmetingen, maximale steenbelegging van het erfje, enz., enz....Een hartelijke groet uit een herfstig Denemarken.

Hans en Gerda