Lieve mensen,

Druk, druk, druk. Het lijkt uiteraard een aardige smoes, maar het is nog waar ook. Allereerst heb ik deze week "Dansk Prøve 2" gedaan, een examen dat toegang geeft tot het deense hoger onderwijs, m.n. de universiteit, want er staat nog steeds een stuk filosofie op me te wachten.
Het opstel, dat ik schreef, handelde over de EU, waar Denemarken wel lid van is, maar niet van harte. Je krijgt bij zo'n examen een aantal onderwerpen op. waarover je een opstel schrijft. Die onderwerpen hebben iets te maken met de deense cultuur en/of politiek. Zo test men ondertussen ook nog of je iets weet van het land, waar je nu in woont. Bij het mondeling examen in december volgt een gesprek over een aantal "deense" onderwerpen, waarover ons leesstof is aangereikt.
Ondertussen heb ik ook het examen "Almenprøve 2" gedaan, dat is weliswaar eenvoudiger, daar zal ik dus wel voor slagen, maar ik heb dat maar gedaan, want dat komt zo goed uit voor de statistieken van de school hier in Randers, want ambtenarij viert hier hoogtij.

Verder ligt het huis hier al enige weken min of meer overhoop.
Er wordt een nieuwe badkamer gebouwd, een ruimere douchecel en zelfs een heuse grote jacuzzi (dat klinkt veel beter dan een bobbelbad). Ik kan iedereen afraden dat hier in Denemarken te laten doen. Er zijn weliswaar badkamerbouwers, die alles voor hun rekening nemen, maar die zijn verschrikkelijk duur en in allerlei consumentenprogrammaas wordt gewaarschuwd voor beunhazen, die slecht werk leveren. Dus wend je je maar tot een plaatselijke aannemer/timmerman. Dat dacht je tenminste, maar nee. Hij doet alleen het timmerwerk, metselen en tegelzetten gebeurt door een daartoe gerechtigd metselaar. Alle loodgieterswerk wordt door een aparte loodgieter gedaan en tenslotte wordt alle electriciteitswerk door een electricien gedaan.
Ieder werkt met eigen begroting en schrijft zijn eigen rekening, en die begrotingen zijn, alles bij elkaar niet eens zo verschrikkelijk hoog. En wij (de klant) maar hopen dat iedereen op tijd arriveert op zijn deel van de klus op te nemen!
Nee, dus...
De metselaar kan niet verder, en de loodgieter is uiteraard ergens anders bezig, en de electricien kan niet eerder dan volgende week. ... weer een dag pauze dus.
Ik erger mij verschrikkelijk, maar Gerda houdt mij aardig in toom, ik moet nog aan dit soort deense toestanden wennen, zegt zij. Ondertussen is wel een halve muur, die ons erg in de weg stond weggebroken, en de "wonden" netjes afgesmeerd. Dat ging even zwart, terwijl de metselaar voor zij baas aan het werk was, heeft hij dat er tussendoor gedaan, voor eigen rekening. Wij zullen daar in de toekomst meer gebruik van maken. De belastingen zijn hier enorm hoog. Een metselaar betaalt van zijn loon al gauw 50% inkomstenbelasting, dan wordt er overal 25% BTW bovenop gezet. Iedereen werkt dus zwart, volgens mij draait de deense economie daarop.

Tenslotte zijn hier verkiezingen geweest. het resultaat is beschamend voor Denemarken (vind ik). Aan de macht komt nu de liberale partij, gesteund door de conservatieven en de "Danske Folkeparti". De laatste is een bijna racistische partij met een enorme vreemdelingenhaat (=angst). "Denemarken voor de denen", is hun motto. Dit was ook een van de partijen die vorig jaar sterk tegen de Euro was. Daarover is een volksstemming gehouden. het resultaat was dat Denemarken niet meedoet met de Euro. Ze willen zelfs helemaal uit de EU.

Ik ben er nog niet achter, vanwaar dat succes van de Danske Folkeparti vandaan komt. Misschien dat ik jullie in de toekomst nog eens een analyse geef (ik lijk nou net Mr G.B.J Hilterman, met zijn "Toestand in de Wereld"). Het betekende in ieder geval, dat het debat over het al of niet toelaten van vreemdelingen de verkiezingsstrijd geheel bepaalde. Er kwamen uitspraken van liberale, maar ook van sociaaldemokratische politici, waar een Hollands politikus zich diep voor zou schamen.

Achteraf alles nogeens doorlezend lijkt dit een aardige kankerkroniek. Laat ik dus maar afsluiten met het prachtige cliché:
"Verder maken we het uitstekend",
en ik moet zeggen, dat dat nog waar is ook. Met alle verbouwing, zijn er natuurlijk ook klusjes die we zelf doen, en van tijd tot tijd hebben we daarover een flinke onenigheid, en zo hoort het ook. Ze zeggen dat het samen een kamer behangen een test is voor een huwelijk. Dat hebben we in ieder geval doorstaan, zelfs met alle rotzooi in huis.

Hartelijke groeten van Hans,
Venlige hilser fra Gerda.