Lieve mensen,

Vandaag is het 18 januari, het vriest hier een beetje en in onze tuin ligt al enige dagen sneeuw.
Gerda zorgt buitengewoon goed voor de vogels, die schijnen het nu moeilijk te hebben, maar niet op Trompetvej 1!
Elke dag hebben we bezoek van mussen, een groep groenlingen, koolmezen, pimpelmezen, in onze rhododendron woont een paar roodborsten, er zijn merels en van de week hadden we zelfs een keer een keep.
Daartussendoor proberen ook eksters en kraaien, zelfs bonte kraaien, een graantje mee te pikken. (niet ornitologen onder jullie moeten maar even in "Het Beste"-Vogelboek kijken, om te weten hoe ze der uit zien).
Er is hier dus een rijk vogelleven!
Dat komt waarschijnlijk ook doordat we aan de rand van de stad wonen en doordat het landgebruik hier aanzienlijk minder intensief is dan in Nederland.
Randers kent bijvoorbeeld nauwelijks flatgebouwen en heeft in de stad nog behoorlijk wat open ruimte.
Onder andere is er langs de Gudenaa, (uit te spreken als 'goedenoh', met dat 'oh', net alsof er iets ergs is gebeurd), een groot stuk rietland met water.

Ongeveer in Randers wordt het riviertje aanzienlijk breder en gaat de Gudenaa over in Randers Fjord (een smal water heet hier aa, een breed water heet fjord, dat heeft dus niks te maken met de noorse fjorden).
Rondom de stad is de omgeving, het landschap ook in de winter prachtig.
Licht heuvelachtig, met soms korte venijnig steile hellinkjes. Dan merk je dat je hier wel degelijk winterbanden nodig hebt.

Overigens zijn auto's hier schandalig duur, ik heb mijn Toyota Corolla (uit 1998) moeten invoeren en dat kostte maar liefst 73.000 kronen.(f24.000).
Een dergelijke auto kost hier ongeveer 180.000 kr.(f60.000), dus het was wel de moeite waard.
De benzine is niet duurder dan in Holland, ongeveer 8 kr./l. (f2.50).
Toen we vorige jaren regelmatig van Aalborg naar Rheden op en neer reisden, verwonderde het me, dat je langs de autoweg in Denemarken zoveel auto's met pech ziet staan, veel meer dan in Nederland en Duitsland, nu begrijp ik dat wat beter, er rijden gewoon teveel gammele auto's rond!

Er is hier op dit moment een flinke diskussie gaande over de belastingdruk.
De belastingvrije voet is laag en de inkomstenbelasting is daarboven meteen 40% en boven de 200.000 kr, betaal je hier 62%! (Voor mij is dat niet zo belangrijk, ik blijf inkomsten-belasting-plichtig in Nederland, omdat ik altijd in overheidsdienst was).
De B.T.W is hier 25% voor alles, er is dus geen laag tarief zoals in Nederland.
Het "zwart werken" is hier danook nog uitgebreider dan in Holland en misschien is dat wel de smeerolie in de economie!
Van de andere kant is van alles, o.a. ook mijn taalonderwijs en mijn ziekteverzekering, gratis.
Openbaar vervoer kost weinig en om de tien minuten rijdt hier een nagenoeg lege bus door de straat.
Maar met de voortschrijdende vergrijzing, die ook hier optreedt, wordt het natuurlijk steeds moeilijker om het welvaartspeil hoog te houden.
Daar komt bij dat de Denen veel meer dan in Holland financieren door belasting, in Holland worden bv. de sociale fondsen apart beheerd.
Hier doet de regering dat en ook hier hebben de meeste politici er moeite mee om verder dan de volgende verkiezingen te kijken, dus zijn ze soms wat slordig met diverse fondsen.
Wij kijken daar misschien enigszins vreemd tegenaan, maar de meeste Denen zijn, ik denk terecht, ongelooflijk trots op hun welvaart, de lonen zijn hoog, de werkeloosheid laag en ze zeggen zelf dat "ze het toch zo goed hebben" (Vi har det ja saa godt!).

Effe wat anders.
In Nederland is er enige tegenstelling tussen de Randstad en de rest van Nederland.
Hier is dat veel sterker tussen Sjaelland, (het eiland waarop Kopenhagen ligt) en Jutland. (Funen neemt een tussenpositie in, volgens de Kopenhageners zijn ze daar minder achterlijk dan in Jutland). Je ziet hier auto's rondrijden, niet met het schildje DK, maar met een J, zoals ze in Friesland rondrijden met een F.
Langzamerhand begint door radio en TV het Kopenhaagse dialect Denemaken te veroveren, nu zie je danook hoe mensen op Jutland hun eigen dialect beginnen te koesteren, de lokale radio en TV spreken nu zuiver "Juts" en in de boekwinkels zie je ook boeken in het dialect.
De mensen in en rond Aarhus zijn spreekwoordelijk dom, maar nu beginnen ze daar trots op te worden en verschijnen er boekjes met Aarhusiaanse moppen.
Over het algemeen zijn ze nogal flauw, maar vooruit eentje dan:
Twee Arhusiaanse boeren staan buiten te kletsen.
Vraagt de een: "Roken jouw koeien?"
De ander denkt diep na, en antwoordt dan: "Ik dacht van niet".
"Nou", zegt de ander, "als ik dat zo zie van hier uit, dan zou ik maar naar huis gaan als ik jou was, want dan kon het weleens wezen, dat je stal in de brand staat".Hartelijke groeten,
og venlig hilsen fra,

Gerda en Hans