Lieve mensen,

Vandaag is het alweer de tweede september, dus eigenlijk mag dit geen augustusbrief meer heten, maar als ik dit septemberbrief noem, komen jullie er een tekort. Vandaag zomaar eens wat "nieuwtjes", die ik de afgelopen week oppikte:

"25% van de vossen in Denemarken heeft hagel in't lijf"


Röntgenfoto v.e. vos
de witte spikkels zijn hagelkorrels

Jacht is hier in Denemarken een onaantastbaar recht van de "gewone man", zegt men. Op vossen, op vogels, grauwe ganzen, eidereenden, op van alles, veel meer dan in Nederland, dacht ik, mag worden gejaagd. Maar dat jagen is niet zonder konsekwenties. 10 tot 25% van de zoogdieren en ±30% van de vogels heeft hagel in het lijf. Grotere zoogdieren zijn kennelijk moeilijker te missen, want van de reeën heeft "maar" 10 % en van de vossen 25% heeft hagel in. Er schijnen dus zo hier en daar in Denemarken nogal wat slechte schutters rond te lopen. Voorlopig wil men jagers leren beter te schieten, maar ik weet niet of dat helpt, in de winkels zie je teveel speciale drankjes als "Jägermeister".


het volgende bericht sluit hier een beetje bij aan:

"Aarhus feestweek"

Koningin Margarethe van Denemarken opende van de week de Aarhus feestweek, dat is een culturele happening met ballet, opera etc. Margaretha is groot, 1.90 m en persoonlijk vind ik dat ze niet erg mooi is (en zich slecht kleedt). Maar dat mag ik van Gerda niet hardop zeggen, want het koningschap is hier nog heilig. Dit even terzijde.
Een Duitser uit Hamburg heeft de artistieke leiding over dit festival, hij werd van de week geinterviewd.
Eén zin is me goed bij gebleven (in mijn vertaling): "De denen moeten alleen nog leren een feest te vieren met minder alkohol".
Dat valt inderdaad wel op, het is niet ongewoon, dat je mensen op straat ziet lopen met een fles bier in de hand.
Van de week was hier een demonstratie van gymnasiasten, die demonstreerden voor kleinere klassen, ze gingen in optocht door de stad, met bier in de hand.

"4743 mensen heten 'nieuwdenen' welkom"

14 dagen geleden stond er in de krant een pagina-grote advertentie met de namen van 4743 nieuwkomers in Denemarken, die het staatsburgerschap hebben gekregen.
De begeleidende tekst was van de "Danske Folkeparti" die de advertentie ook heeft geplaatst.
De partij meldde in die advertentie dat ze "tegen" het naturalisatievoorstel waren.
Deze partij wil "Denemarken voor de Denen" en is tegen van alles, maar voornamelijk tegen vluchtelingen en tegen Europa.
In maart van dit jaar werd in Denemarken het Schengen-verdrag van kracht, sindsdien hoef je aan de grens je pas niet meer te tonen. De Danske Folkeparti kocht een grenskantoor op en richtte dat in alsgrens-museum ter herinnering aan de tijd dat Denemarken nog Deens was.
Een particulier heeft nu een tegenactie bedacht. Via internet kon je deelnemen aan een advertentie-campagne om nieuwelingen in Denemarken welkom te heten. Vanmorgen stond in verschillende dagbladen een pagina-grote welkomsadvertentie.

"Middeleeuwen in Horssens"

Verleden zaterdag zijn Gerda en ik naar Horssens gereden, dat ligt ±80 km zuidelijk van Randers.
Elk jaar met het laatste weekend van augustus vieren ze daar een groots middeleeuws feest.
De stad is omgetoverd tot een middeleeuwse jaarmarkt, waar van alles is te krijgen.
Ik sprak al over de drinkgewoonten van de Denen, op deze markt was drank, water, wijn en bier, uitsluitend verkrijgbaar in aardewerken kroezen, die je voor 6 kroon kon kopen (en evt. tegen dezelfde prijs weer kon inleveren).
Gerda's schoonzoon, Jørgen, had daar o.m. een van zijn klussen als middeleeuwse potsenmaker, hij en zijn vriend jongleerden met o.a. bloemkolen en prei.
Er was een Antwerps rederijkers gezelschap "In Deughde Groeyende", Italianen met een heel mooie vaandelshow. Zigeunervrouwen die "aan de kaak" werden gesteld, ambachten als messen- en zwaardenmakers, touwslagers, kiezentrekkers, toverdrank verkopers, waarzegsters, kortom veel middeleeuws volk.
Het was heerlijk met warm weer, en koel bier, overal uit het vat, want de Middeleeuwen hadden ze geen bier in flessen.

"Overstromingen bedreigen boeren"

In Denemarken heeft men, net als in Holland, sinds ±1950 op grootscheepse schaal gedraineerd.
Dit had tot gevolg dat oogsten verbeterden en bijv. meer land bruikbaar werd als grasland, maar...
In verschillende delen van Denemarken, vooral langs de beken (want rivieren hebben ze hier niet) ligt ook veen, en dat is in de loop der jaren door drogere omstandigheden ingeklonken, zodat de oppervlakte is gedaald.
In Denemarken is bovendien de milieubeweging erg sterk.
En die wil meer natuurlijke landschappen, met slingerende beken en een meer natuurlijke afwatering.
De landbouworganisaties in Denemarken willen wel meewerken, maar willen uiteraard enige schadevergoeding.
Voorlopig zeggen een aantal "amten" (provincies) dat de boeren bij de drainering heel goed wisten, dat de grond zou inklinken (de deense Hede-selskab, Heidemaatschappij, heeft ze toen al gewaarschuwd).
De problemen zijn "dus" hun eigen schuld.

"Kro's in gevaar"

Een "kro" is een instituut in Denemarken. 'Kro's zijn meestal zeer oude en gerenommeerde herbergen, verspreid over heel Denemarken. Sommige zijn zelfs "kongelig priviligeret", ze zijn een soort hofleverancier.
In vroeger tijden reisde de koning of een van zijn afgezanten door Denemarken per koets. De koning overnachtte dan op zijn rondreizen in deze Kro's.
Er zijn er nogal wat waar je uitstekend kunt eten, maar ze liggen nogal verspreid over heel Denemarken, dus ook in heel kleine dorpjes, en ze zijn niet allemaal van goede kwaliteit.
Nu dreigen meer en meer van die oude herbergen, soms heel karakteristiek voor een dorp, te verdwijnen.

"Labyrint in Randers"

Gisteren hebben Gerda en ik een labyrinth gelopen. Op het raadhuisplein van Randers hadden padvinders een labyrinth uitgelegd.
Het labyrinth lijkt op een doolhof, met heel veel slingerende paadjes, maar je kunt erin niet verdwalen, als je goed kijkt blijkt er slechts een weg te zijn, die je allemaal moet gaan en waarvan je niet kunt afwijken.
Dat is uiteraard ook de diepere betekenis van het labyrinth, we gaan allemaal dezelfde slingerende weg door het leven. Op het raadhuisplein lag dus een "trojaanse burcht" een heel oude vorm van een labyrinth met houten blokken uitgelegd. Je kunt uiteraard over die blokken heen stappen, maar dat is niet de bedoeling.
Denen zijn een merkwaardig volkje, toen Gerda en ik begonnen, waren er een aantal mensen bezig, ('als er één schaap... ?'), daarna was het weer een hele tijd erg stil.
Rondom stonden nogal wat mensen, die het geheel toch nogal wat merkwaardig vonden, en wees eerlijk, welke volwassene doet er nu zoiets geks als een labyrinth lopen, dat is uitgelegd met 15 cm hoge blokken?


Liefs en "venlig hilsen fra"
Hans en Gerda