Inhoud

Eerste stukAanhangzel
Opdragt Voorspraak
I. Hoofdstuk
Afhakken van 't vleesch in de Slacht tyd, en hoe men de stukken best en ten meesten voordeelen zal gebruiken,en hoe men verder met alles in de Slacht-tyd, moet handelen.
Eerste Aanh.
II. Hoofdstuk
Bakken van Pastyen, Taarten, Venezoenen, Vleesch, Struiven, Poddingen, en allerhande gebakken.
eerste Aanh.
III. Hoofdstuk.
Braaden aan 't Spit, in de Pot, in den Oven, en op de Rooster, van allerhande Vleesch, Gevogelten, Vis, &c. met de byzonderen Sausen die daar toe gebruikt konnen worden.
eerste aanh.
IV. Hoofdstuk.
Confyten van allerhande vruchten en het maaken van natte en drooge Confituuren. Het toebereiden van eenige verkwikkende hert sterkende dranken, en hoe men met de Huisdranken zal handelen dat die niet bederven; als mede het maaken en gebruiken van veele schoone Huismiddelen.
eerste aanh.
V. Hoofdstuk.
Fruiten van allerhande gerechten zo van Vleesch, als van Vis en Groente.
eerste aanh.
VI. Hoofdstuk
Inzulten van vleesch en Vis en veelerhande groente voor de Winter, als mede het toebereiden van eenige tusschen-geregte, nageregten, Salade &c.
eerste eerste
VII. Hoofdstuk
Kooken,Stooven van allerhande gerechten, en het maaken van veelerhande Pottagien, en Soepen zo in als buiten de Vasten.
eerste aanh.
Hoofdstuk VIII.
De Kunst om Vleesch, Visch, en Gevogelte zo gezoden als gebraden voor te snyden, en voor te dienen, en welke de beste stukken zyn om aan Vrouwen en aanzienlyke Gasten voor te dienen. Als mede om de Servetten op een cierlyke wyze, en in allerhande figuuren te vouwen; door twee groote koopere plaaten opgeheldert.
eerste aanh.
Privilege