Bewweg de muis over de kleine plaatjes, je krijgt ze groter te zien Hans van D.
(Engelbertus Johanna van D.)
geboren 22 december 1937 in Haarlemmerliede(Holland).
De eerste drie jaren van mijn leven woonde ik bij mijn oom Willem en tante Lena, want bij mijn geboorte is mijn moeder overleden. In 1941 hertrouwde mijn vader. Ons gezin werd herenigd en we gingen in Lisse wonen. Daar volgde ik de lagere school en later HBS-b aan het "Bona" te Leiden. Op de kweekschool in Beverwijk werd ik onderwijzer.
Ik was een jaar of vijf onderwijzer in Sassenheim, maar in 1966 sloot ik het eerste deel van mijn studie wiskunde af en werd leraar wiskunde (en nog wat meer) aan de mulo in Kerkdriel. In 1966 trouwde ik ook met Tineke O. , een dochter van een Lissesche bollenkweker. We woonden in Kerkdriel en in 'sHertogenbosch zijn onze beide zonen, Bas (1967) en Merijn (1970), geboren. In 1971 sloot ik het laatste deel van mijn wiskunde studie af en werd leraar aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School te Arnhem (later de Agrarische Hogeschool "Larenstein" te Velp). We verhuisden van Kerkdriel naar Rheden.
Mijn geliefde Tineke overleed in 1998 aan Multiple Sclerose, waaraan ze zo'n twaalf jaar had geleden. De laatste jaren was ik met vervroegd pensioen om haar te kunnen verzorgen.
In 1999 ontmoette ik Gerda op het internet en sinds 2000 wonen we samen in Randers, Denemarken.