Opgaver 25-50


!""""""""#
$ + +k+ +%
$+ + + + %
$ +lO + +%
$+ + + + %
$ + + + +%
$+ + + + %
$ + + + +%
$+ + + + %
/(((((((()
25. Sort... Kf3-f2; den hvide konge afskæres fra promotionsfeltet e1; efter e3-e2 spliller hvid Kd1 og opnår remis
!""""""""#
$ + T + L%
$O +p+ O %
$ O + + O%
$+ + + + %
$ + + + +%
$+ + + + %
$ + + PpP%
$+ R + K %
/(((((((()
26. HvidTc1-c8!!; igen en almindeligt "promotionoffer".
!""""""""#
$ K Rq+nR%
$PpP +pP %
$ +n+ + +%
$+ + + +p%
$ + + + +%
$+ + Wm+ %
$oOo+oOoO%
$T +l+v+t%
/(((((((()
27. SortSort står i skak, tage den skakgivende brik kan han ikke, sætte en brik imellem kan, og flytte kongen kan også. Det bedste træk er Sd7 (flytte kongen koster rokaden, Se5 giver springeren væk)
!""""""""#
$ + + + +%
$+ +l+k+o%
$ + + +p+%
$+ + + O %
$ + + + +%
$+ + + + %
$ + + + +%
$+ + + + %
/(((((((()
28. Sorta2-a1D er remis med det samme, så a2-a1T, ("minor promotion") er bedre. Vente med forfremmelse af bonden er mugligt, men klog? 1 ...Kd3.2. Kb2 og bondens drømmen er knust
!""""""""#
$ + T + L%
$+ + + Oo%
$ +o+ + V%
$+ +b+ + %
$ + + + +%
$+ + +kP %
$ + + P P%
$+ +r+ + %
/(((((((()
29. HvidLb5-d3 dækker tårnet.
!""""""""#
$ + R + K%
$+ P + Pp%
$ + + + B%
$+ +p+ + %
$ +v+ + +%
$+o+ +lO %
$ + + O O%
$+ +t+ + %
/(((((((()
30. SortBonden på e4 er to gange angribet, kun et brik dækker, du kan tage den fra brættet, men ikke med løberen (pga, f3), men med tårnet Te8xe5
!""""""""#
$k+ + + +%
$Pp+ +p+ %
$ + Qp+p+%
$+ + + + %
$ + B + +%
$O + + + %
$ Oo+ +oT%
$+l+w+ + %
/(((((((()
31. SortTa7-a1+, enten Dronningen imellem (på g1) eller Lxa1, og Dronningen e3 falder på slagmarken
!""""""""#
$t+vWlV T%
$OoO +oOo%
$ + O + +%
$M + N Bm%
$ +bOp+ +%
$+ + + + %
$pPp+ PpP%
$Rn+ K +r%
/(((((((()
32. HvidLc4-f7±, hvid har offret sin Dronning på h5, og sort var lidt for begærligt
!""""""""#
$t+ + +bL%
$+ +p+p+ %
$ + K + P%
$P + + + %
$ O + O +%
$+ P +o+ %
$p+ + P +%
$+ + + + %
/(((((((()
33. HvidKd6-e7; enten den d- eller den f-bonde promoverer.
!""""""""#
$ + + + +%
$+ + +p+v%
$ + O + +%
$+ + + + %
$p+ +lT +%
$Q + M K %
$ + + + +%
$+ + + + %
/(((((((()
34. HvidDa3xd3, tager sort dronningen, så tager hvid tårnet, og derefter bliver bonden forfremmet; eller sorts konge viger og Dxh7 følger, og promotion derefter
!""""""""#
$t+ + Tl+%
$O O WoOo%
$v+oV M +%
$+ + + B %
$ + On+ +%
$+ + + + %
$pPq+ PpP%
$R + R K %
/(((((((()
35. HvidSe4xf6+, Dronning og konge angribet; viger kongen til h5, så er det met med Dxh7, så "hvad synger vi nu, sagde kirketjeneren, da kirken brændte"; Dxf6 eller gxf6?
!""""""""#
$r+ +qB R%
$PpKn+pPp%
$ + + + +%
$+ + +b+ %
$ + P + +%
$+ + +o+ %
$oOo+o+oO%
$T VlWv+t%
/(((((((()
36. SortDd8-h4+, sort har offret sin springer på f2, og vinder sin officer tilbage; og kan sort ikke rokeren

"Chess is a fairy tale of 1001 blunders" (S. Tartakower)

!""""""""#
$ + + +nR%
$+ +t+ Pp%
$ + + Pb+%
$+ + + + %
$k+o+ + +%
$+ + +o+ %
$ + +l+ +%
$+ + + +t%
/(((((((()
37. SortTe2-g2 lukker den hvide konge ind på h-linie; næste træk er Th8±.
!""""""""#
$ +v+ +tL%
$+ +o+ +o%
$ + Qm+ +%
$+ W + + %
$ + + + +%
$+b+ + + %
$pP + P +%
$+ + + Rk%
/(((((((()
38. Hvid
!""""""""#
$t+ + Tl+%
$+ OwVoOo%
$o+m+v+ +%
$+o+oP + %
$ + Nm+ +%
$+ P + + %
$pP + PpP%
$RnBqR K %
/(((((((()
39. Hvid
!""""""""#
$tM + +l+%
$O + + Oo%
$ +o+ + +%
$+ +w+ + %
$ +q+ + +%
$+ + + + %
$ + + PpP%
$+r+ + K %
/(((((((()
40. HvidTg1xg8+, sort skal spille Kxg8, og nu kan hvid tage dronningen ustraffet; med det samme Dxc5 er kun et godt træk hvis sort er så dum direct at tage tilbage med springeren (Sxc5, Tg8%#177;), men sort bytter først tårnene, og tager straffri dronninger derefter.
!""""""""#
$r+ KqB R%
$PpP PpPp%
$ +n+ + +%
$+ +n+b+ %
$ + O + +%
$+ + +m+ %
$oOo+oOoO%
$T VlWv+t%
/(((((((()
41. Sortd7-d5, sort har lige taget bonden på e4 med springeren, hvid spillede Sc3xf4, og nu vinder sort en officer tilbage
!""""""""#
$ + + + +%
$+ P + +p%
$ +o+ P +%
$+ O + P %
$ + +p+o+%
$P + O +o%
$ +pK + +%
$Lb+ + T %
/(((((((()
42. SortTb8-b7+, hvid truer f7-f8D, og sort skal tage med tårnet, der går tabt; nu opgiver han bare en bonde (c6); (denne parti endte med stillingen nr 33)
!""""""""#
$t+vWlV T%
$OoOo+oOo%
$ +m+ + +%
$+m+ P + %
$ + + + +%
$+ + +n+ %
$pPp+ PpP%
$RnBq+rK %
/(((((((()
43. Hvida2-a4, hvid vinder en springer tilbage.
!""""""""#
$ + + TmT%
$+ + + Oo%
$ + + O M%
$Oo+ + + %
$lN + +p+%
$P +rB +p%
$ P + P +%
$+k+ + +r%
/(((((((()
44. HvidLh4-f6, efter Sxf6 følger exf6±
!""""""""#
$t+v+wV T%
$OoO + L %
$ +mO + O%
$+ + P +m%
$ +bP +oB%
$+ +q+ + %
$pPp+ +p+%
$Rn+ +rK %
/(((((((()
45. HvidLh4-f6+; på Sxf6 følger exf5±!
!""""""""#
$k+r+q+ +%
$Pp+ + + %
$m+ + + +%
$+ + + + %
$ + + W +%
$Oo+ + + %
$ +o+ + +%
$+l+ + + %
/(((((((()
46. SortDg1+ Txg1 (tvunget) Sf2± ("kvalt mat")
!""""""""#
$t+ + W +%
$O Oo+lVr%
$ O + O +%
$+ +pM O %
$ + NpO +%
$+ N + + %
$pPp+ Pp+%
$+ K Q + %
/(((((((()
47. HvidSf6 vinder løberen
!""""""""#
$t+ +wM +%
$OoO +tOl%
$ V +v+nO%
$+ +o+ + %
$ + M + +%
$BpN + + %
$p+q+ PpP%
$+ +r+rK %
/(((((((()
48. HvidSxf8++; på Kh8 følger Dh7±
!""""""""#
$r+ K + R%
$Pp+ + Pp%
$ +n+ P +%
$+ +p+ +q%
$ + P + +%
$+ + +m+ %
$oOo+wOoO%
$+lT + +t%
/(((((((()
49. SortSc6xe5; svært at se måske, men sort bskytter sin Dame, men på en ubeskyttet felt! Sort kan ikke tage springeren, det koster Dronningen, var der en hvid bonde på b3 til beskyttelsen af dronningen, er Sxe5 suicidalt.
!""""""""#
$ K R +n+%
$PpP +pP %
$ +n+ + R%
$+ + + +p%
$ + + + +%
$+ + O + %
$oOoMo+oO%
$T +l+v+t%
/(((((((()
50. SortHvid truer at "fordoble" sine tårnene, med gevinst af springeren på d7; Ke8-d8 skaber rum til en ekstra dækning af springeren, med Th8-d8

Version : 07.04.2021